jump to navigation

Προτάσεις – κλειδιά για το Πολεοδομικό 14 Ιανουαρίου, 2009

Posted by larissacity in ΑΡΧΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ.
add a comment

viewlarge3

 Οι προβλέψεις για οικοδόμηση Αγ. Γεωργίου, ανάπλαση Φρουρίου και υπογείωση σιδηροδρομικών γραμμών * Αιχμές για ψηφοφορίες – μαϊμού στο Δ.Σ.

Έξι σημαντικές επισημάνσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού της Λάρισας κατέθεσε χθες αρμοδίως το Τμήμα Κ-Δ Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Στο υπόμνημα που υπέβαλε το ΤΕΕ στο Δήμο Λαρισαίων και την περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει λόγο για υπονόμευση του αιτήματος της πόλης περί απομάκρυνσης του βραχνά των σιδηροδρομικών γραμμών που τη διασχίζουν ενώ αναφέρεται και στην παρατεινόμενη επιβάρυνση εξαιτίας της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Ταυτόχρονα υπάρχει έμμεση πλην όμως σαφέστατη επισήμανση για ανύπαρκτη ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάπλαση στην περιοχή του Φρουρίου, καταγγέλλοντάς την ως εγκληματική για το Αρχαίο Θέατρο. Ειδικά για τη συνοικία Αγίου Γεωργίου (Π.Ε. 20), το ΤΕΕ εμφανίζεται καθησυχαστικό και ζητά να μην απαγορευτεί η επέκταση της πόλης και η οικοδομησιμότητα στην περιοχή.
Χαρακτηρίζοντας την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ως το πλέον σημαντικό θέμα για τη Λάρισα, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. , με ομόφωνη απόφασή της, εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα έξι σημεία:
1. Η Π.Ε. 20, που τελικά δεν συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη επέκταση του σχεδίου, σύμφωνα και με τη γεωλογική μελέτη του Γ.Π.Σ., δεν έχει πρόβλημα απαγορευτικό για μελλοντική επέκταση και οικοδομησιμότητα. Κατά συνέπεια, η αιτιολογία στην μη ένταξη στη φάση αυτή πρέπει να είναι η εξής: «Μπορεί να οικοδομηθεί υπό προϋποθέσεις, κατά συνέπεια απαιτείται περαιτέρω εδαφοτεχνική διερεύνηση που θα οδηγήσει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεων και όρων δόμησης, για την ένταξη στο μέλλον της περιοχής αδείας ως νέα επέκταση της πόλεως».
2. Θεωρούμε ότι το κεφάλαιο Π.4 είναι ελλιπέστατο σε σχέση με τις προδιαγραφές του θα πρέπει στο κεφάλαιο αυτό να αναφέρονται «… τις τυχόν απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες, τα αναγκαία έργα παρεμβάσεις και εν γένει αναπλάσεις, τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στους εμπλεκομένους φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω έργων η παρεμβάσεων και στη χρονική διαδοχή η συσχέτιση των σχετικών ενεργειών (Χρονοδιαγράμματα). Τέλος περιλαμβάνει τον Προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων καθώς και δυνητικές πηγές χρηματοδότησης. Οι παραπάνω προτάσεις του μελετητή θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων εφαρμογής του ΓΠΣ που προβλέπονται…». Αυτό που αναφέρεται είναι ο φορέας εφαρμογής του ΓΠΣ καθώς και η πολεοδόμηση των νέων οικιστικών υποδοχέων.
3. Στις διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα στη (σελ. 43). Στις διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα στην εκτός σχεδίου έκταση του Δήμου αναφέρει «καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων … και τις οριογραμμές των ρεμάτων 20 μ… σε περίπτωση που λόγω αυτής της διάταξης δεν είναι εφικτή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου μπορούν να μειωθούν μέχρι τα 5 μ.». Ο Κτιριοδομικός ορίζει συγκεκριμένες αποστάσεις από ρέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι πιο ελαστικό.
4. Για τον Βιολογικό Καθαρισμό η αλλαγή της φράσης από «χωρίς αύξηση δυναμικότητας» σε «χωρίς αύξηση του αριθμού της» ενισχύει την παρουσία του Βιολογικού Καθαρισμού στην πλέον βεβαρημένη περιοχή που βρίσκεται, κάτι που φορείς, υπηρεσίες και Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε αποδεχτεί ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει.
5. Θεωρούμε αντιφατικό επιστημονικά αλλά και πολιτικά για την πόλη μη παραδεκτό να παρουσιάζεται μια επιλογή της πόλης, η υπογείωση των σιδηροδρομικών γραμμών ως ανέφικτη. Να διαγραφεί στη σελ. 45 η φράση (σελ. 45) «… η υπογείωση των γραμμών πιθανότατα θα συναντήσει μεγάλα τεχνικά προβλήματα όπως την υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και τη δυσκολία παρακαμπτήριου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου».
Ο Δήμος Λαρισαίων, η πόλη, επιλέγει ξεκάθαρα την υπογείωση και αναφέρει εναλλακτικά τη μερική υπογείωση σε συνδυασμό με τη μερική παραλλαγή. Αυτά συναποδεχτήκαμε όλοι, αυτά πρέπει μόνο να αναγραφούν.
Είναι πρωθύστερο, τουλάχιστον, αφού χωρίς ο ενδιαφερόμενος (ΟΣΕ) ή ο επισπεύδων (πόλη, δήμος) να έχει εδώ και 22 χρόνια μια μελέτη σκοπιμότητας – εφικτότητας κόστους/ωφέλους να υπάρχει στο στρατηγικό πολεοδομικό εργαλείο της πόλης, η ίδια η αναίρεση της βούλησής της. Ποιον διευκολύνει αυτό; Πάντως σίγουρα όχι την πόλη.
6. Με έκπληξη είδαμε στα πρακτικά των δύο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφ. αρ.467/12.06.08 και αποφ. αρ.681/21.10.08 να διαγράφεται η παράγραφος που ενέτασσε την περιοχή του Φρουρίου ως περιοχή αναπλάσεως,
Θεωρούμε την αιτιολόγηση που αναφέρεται στο πρακτικό της 12/06/08 ανεπαρκή, μη τεκμηριωμένη αλλά και αντιφατική.
Θεωρούμε ότι, η σημαντικότητα της περιβάλλουσας περιοχής του Αρχαίου Θεάτρου επιβάλλει την θεσμοθέτηση της περιοχής ως περιοχής ανάπλασης, ισχυόντων των προϋποθέσεων που η νομοθεσία αναφέρει.
Επισημαίνουμε ότι :
I. Από το αναθεωρημένο ΓΠΣ προβλέπεται η αλλαγή χρήσης από αμιγούς σε γενική κατοικία. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα περαιτέρω.
II. Οι όροι – περιορισμοί και προληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αποδείχτηκαν στην πράξη ανεπαρκείς και φυσικά δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των προϋποθέσεων – δεσμεύσεων για την εν γένει λειτουργία και ανάπλαση της περιοχής
III. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καθυστέρηση τέτοια που να δημιουργήσει προβλήματα στους πολίτες της περιοχής αυτής. Η μελέτη ανάπλασης μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος.
IV. Είναι δε εφικτή και η άμεση εφαρμογή της μελέτης ανάπλασης τόσο από το Δήμο αλλά και από τους ιδιώτες διότι το ΕΣΠΑ ήδη προβλέπει κονδύλια για ανάπλαση αστικών χώρων αλλά και για επιδότηση ανακαίνισης όψεων ιδιωτικών κτιρίων.
V. Ουδέποτε στα δύο Δημοτικά Συμβούλια παρουσιάσθηκε αυτή η πρόταση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12/06/08 μάλιστα, ήταν κατά τη δήλωση του Δημάρχου, αλλά και ως αναφέρεται και στο θέμα των πρακτικών « ενημέρωση για το Β2 στάδιο………» Προφανώς θεωρούμε – διότι δεν θέλουμε άλλο να πιστεύουμε – ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ψηφοφορία που αποφάσισε κατά πλειοψηφία.
Στο δε αποφασιστικό τελικό συμβούλιο της 21/10/08 που παρευρισκόμασταν πάλι δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Φρουρίου ως περιοχής ανάπλασης και απορούμε τουλάχιστον για την ψήφο 30 (!) Δημοτικών Συμβούλων υπέρ αυτής.
Αντίθετα, στις συσκέψεις φορέων με την υπηρεσία του Δήμου και της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας επεκτείναμε τα όρια της περιοχής συμπεριλαμβάνοντας και το μικρό θέατρο μέσα σ’ αυτήν.
Καταληκτικά θεωρούμε ότι θα αποτελεί «έγκλημα» κατά της πόλης και του Αρχαίου Θεάτρου και μη εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος η μη ένταξη της περιβάλλουσας περιοχής του Αρχαίου Θεάτρου ως περιοχή ανάπλασης.

Αναδημοσίευση από : Ελευθερία