Συγκαταλέγεται στις μεσαίες πόλεις της Ελλάδας, από άποψη πληθυσμιακού μεγέθους, όμως κατέχει μια θέση στην πεντάδα των πλέον βρώμικων πόλεων της Ευρώπης.