jump to navigation

Στο Κτηματολόγιο 107 νέες περιοχές σε τέσσερα έτη(και στη Λάρισα) 23 Μαΐου, 2008

Posted by larissacity in ΑΡΧΙΚΗ, ΚΟΣΜΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ.
trackback

Την έναρξη της νέας γενιάς κτηματογραφήσεων, ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ.Σουφλιάς, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο 107 νέες περιοχές, των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και τις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας, που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.

Κατεβάστε τον κατάλογο με τις περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο (αρχείο .pdf, 44KB)

Όπως σημείωσε ο Γ.Σουφλιάς, πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα με το οποίο σε λιγότερο από 4 χρόνια θα καταγράψουμε 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα εντάξουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 3,1 εκατ. στρέμματα.

«Για να γίνει αντιληπτό σημειώνω ότι από το 1995 έως το 2008, δηλαδή σε 13 χρόνια, έχουν καταγραφεί λιγότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περίπου 6 εκατομμύρια».

«Οι πολίτες, λοιπόν, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ’ αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008» είπε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 3 εκατ. πολίτες, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας, τόνισε ο Γ.Σουφλιάς.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά και στα λάθη του παρελθόντος.

«Πρέπει να υπογραμμίσω ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, αφού αποτελεί κομβικό εργαλείο προγραμματισμού, ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας και προστασίας του περιβάλλοντος» σημείωσε ο υπουργός.

«Ένα τόσο σπουδαίο έργο, θα ανέμενε κανείς ότι, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, θα είχε τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα και θα είχε αντιμετωπισθεί με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δυστυχώς, όμως στην πράξη έγινε ακριβώς το αντίθετο με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει Εθνικό Κτηματολόγιο» πρόσθεσε ο Γ.Σουφλιάς και τόνισε ότι «εμείς αυτά τα τέσσερα χρόνια θέσαμε σε απόλυτη προτεραιότητα την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου και καταβάλαμε μία τεράστια προσπάθεια για την προώθηση του έργου».

Το έργο ένταξης των νέων περιοχών

Αναφερόμενος στην ένταξη των 107 νέων περιοχών ο υπουργός Γ.Σουφλιάς υπογράμμισε καταρχάς την «τεράστια δυσκολία του εγχειρήματος» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να υποβάλουν τη δήλωσή τους».

Όπως σημείωσε ο κ. Σουφλιάς, «οι μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις και ειδικά για τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων από 3 εκατ. πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχανισμό που να εξυπηρετεί και να διευκολύνει τους πολίτες και όχι να τους ταλαιπωρεί».

Επίσης ο υπουργός τόνισε ότι «σε αυτά τα νέα προγράμματα αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της πληροφορικής, για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των νέων κτηματογραφήσεων».

Η διαδικασία υποβολής

Ειδικότερα, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων από τους πολίτες ο κ. Σουφλιάς ενημέρωσε:

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Σημειώνω, είπε ο κ. Σουφλιάς, ότι το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.

Από εκεί και πέρα, ζητάμε εφόσον υπάρχουν να μας προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.

Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο ( π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.

4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ.

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. http://www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Για την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει σχεδιάσει μία σειρά από ενέργειες. Συγκεκριμένα :

Προχωρά σε μεγάλη ειδική ενημερωτική καμπάνια η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα.

Από τις αρχές Ιουνίου θέτει σε λειτουργία τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1015 για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δημιουργεί τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο ΑΕ, ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ξεκινά, από την επόμενη εβδομάδα, σειρά περιοδειών και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς κ.α.) σε όλες τις πόλεις που κτηματογραφούνται.

Βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με επιλεγμένα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα, στα οποία θα διατίθενται όλο το ενημερωτικό υλικό και το έντυπο της δήλωσης.

Επίσης, αναλυτική πληροφόρηση θα παρέχεται από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ, που θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες ενότητες.
Η διαδικασία για ομογενείς

Ειδικά για τους ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου ο κ. Σουφλιάς σημείωσε ότι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο, είτε ηλεκτρονικά.

«Για την ενημέρωσή τους, βρισκόμαστε σε επαφή με το υπουργείο Εξωτερικών και Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και θα πραγματοποιήσουμε ειδική ενημερωτική καμπάνια» είπε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Advertisements

Σχόλια»

No comments yet — be the first.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: